Samoon
Samoon maakt voor jou en je gezin een persoonlijke inpaklijst voor de vakantie

Disclaimer

De paklijsten van Samoon zijn met grote zorg samengesteld, maar pretenderen niet compleet te zijn. Het kan voorkomen dat informatie in een lijst onjuist of onvolledig is. Samoon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade, direct of indirect veroorzaakt door onjuiste of onvolledige informatie in een lijst, noch door andere onvolkomenheden in de hier geboden dienst. Aan de informatie in een lijst kunnen geen rechten worden ontleend.

Gebruiksvoorwaarden

LEES ONDERSTAANDE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR. DOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE GAAT U AUTOMATISCH AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN.

Het gebruik van deze website is voor uw eigen risico. Deze website is met uiterste zorg gemaakt maar pretendeert niet 100% correcte informatie te verstrekken. De verstrekte informatie kan foutief of incompleet zijn. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade, direct of indirect, veroorzaakt door foutieve of incomplete informatie op deze website. U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie zoals verstrekt op deze website. Door deze website te gebruiken gaat u automatisch akkoord met de volledige voorwaarden. Voordat u op reis of vakantie gaat dient u altijd zelf u bagage op volledigheid te controleren. Het selecteren van de juiste spullen blijft uw en alleen uw verantwoordelijkheid.

Welkom bij Samoon.nl. Deze voorwaarden kunnen in de toekomst gewijzigd worden zonder verdere aankondiging. Als u na een dergelijke wijziging van deze website gebruik blijft maken gaat u automatisch akkoord met de nieuwe voorwaarden. Deze voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op uw gebruik van deze website en laten onverlet mogelijke andere overeenkomsten die u heeft met Samoon.nl mb.t. producten, diensten of anderszins.

Privacy

Samoon.nl hecht grote waarde aan uw privacy. Informatie die door Samoon.nl wordt verzameld dient slechts ter optimalisatie van uw paklijsten en zal nooit aan derden worden verstrekt.

Copyright

Van al het materiaal op deze website, met inbegrip, zonder beperking van logo's, layout, tekst, afbeeldingen, andere files, en de selectie en de rangschikking daarvan ligt het auteursrecht bij Samoon.nl. Alle rechten zijn beschermd. Geen van de materialen mag worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, uitgegeven, gedownload, afgebeeld, gepost of doorgegeven in enige vorm of op welke wijze dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkend tot electronisch, mechanisch, door fotokopie, opname of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samoon.nl of de representatieve houder van het auteursrecht.